Bạn đang liên hệ với Servomex về yêu cầu bán hàng hoặc sản phẩm

Cảm ơn

Thông tin chi tiết của bạn đã được gửi đến Servomex.

Đã xảy ra lỗi

Vui lòng gửi lại biểu mẫu, đã xảy ra lỗi.

Bạn đã đề cập đến [điều khoản] - những tài nguyên này có thể trả lời câu hỏi của bạn

Nếu các tài nguyên này không liên quan, hãy chọn nút bên dưới và tiếp tục biểu mẫu.

Continue to form

Servomex muốn gửi cho bạn tin tức và thông tin qua email về các sự kiện, tin tức sản phẩm, ấn phẩm, hội thảo trên web, các khóa đào tạo và cung cấp dịch vụ cũng như truyền thông tiếp thị mà chúng tôi tin rằng bạn có thể quan tâm.

Bạn có thể cập nhật tùy chọn email của mình qua liên kết ở cuối email của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Tôi đồng ý với Servomex sử dụng thông tin cá nhân của tôi và tôi rất vui khi nhận được email tiếp thị về:

Đọc chính sách bảo mật của chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn và các quyền của bạn liên quan đến thông tin này. Bạn có thể rút lại sự đồng ý cho việc sử dụng dữ liệu cá nhân của mình bất kỳ lúc nào, như được định nghĩa trong chính sách bảo mật của chúng tôi.

© Bản quyền [năm] - Servomex là một công ty Spectris.
Click here to download your selected documents